Menu

Gedrag, Gezondheid & Wellness-programma van djUniversal Energy

Wellness is een veelzijdige benadering van het leven die het welzijn bevordert op alle gebieden van het leven. Het is meer dan alleen de afwezigheid van ziekte. Gezondheid vereist een actieve betrokkenheid van het individu en het maken van keuzes die dat ondersteunen. Het is daarom uniek voor elk individu en omvat een dynamisch proces dat verandert bij elke nieuwe ervaring.

Bij djUniversal Energy geloven we dat niet alleen professionals in de gezondheidszorg en gemeenschap welzijn moeten bevorderen, maar dat gezond gedrag door het individu zelf innerlijk gemotiveerd moet zijn.

Persoonlijk welzijn bevat de volgende acht dimensies:

Wij vinden het belangrijk om in alle acht van deze dimensies van wellness te werken met ons aanbod van producten en diensten. Deze benadering richt zich tot de hele persoon door te erkennen dat een gebrek aan gezondheid of welzijn in een deel van het leven van een persoon zijn algehele gevoel van welzijn beïnvloedt. Wanneer je meerdere deuren naar wellness opent, dan kun je een persoonlijk en organisatorisch momentum creëren dat zich vertaalt in duurzame verandering van
gezondheidsgedrag. Aangezien de meest prominente, en zeker te voorkomen oorzaken van overlijden en invaliditeit verband houden met tabaksgebruik en obesitas, legt ons programma sterk de nadruk op beheersing van genotsartikelen, gewicht- en voedingsinitiatieven. Het beoogde resultaat is een verbeterde balans in je algehele welzijn.

welzijn 8 dimensies

1. Emotioneel welzijn

Emotioneel welzijn houdt in dat je je bewust bent van:
• je emoties zoals ze zich voordoen,
• het gehoor geven aan en verwerken van je je emoties op een productieve en positieve manier,
• je acties aan te sturen met behulp van het inzicht dat door je emoties wordt geboden,
• het benaderen van het leven met optimisme,
• het creëren van onderling afhankelijke relaties met vertrouwen en respect,
• of jezelf te trainen om daarmee beter om te gaan.

2. Omgevingswelzijn

Omgevingswelzijn omvat het wonen en werken in omgevingen die veilig en gezond zijn en je gevoel van welzijn vergemakkelijken. Aangezien onze omgevingen een grote invloed hebben op hoe we ons voelen, is het belangrijk dat jouw omgeving je behaagt, vrij van blootstelling aan geweld of gifstoffen en die in balans is met de bredere natuurlijke omgeving.

3. Financieel welzijn

Financieel welzijn omvat toegang tot je financiële middelen en de kennis om financiële beslissingen en planning aan te sturen. Het betekent weten in welke mate jouw arbeid wordt vertaald naar inkomen, pensioen en of er een
evenredige verdeling is van je beleggingen in overeenstemming met je persoonlijke waarden en verlangens.

4. Intellectueel welzijn

Intellectueel welzijn houdt in dat je je bezighoudt met mentaal stimulerende activiteiten, creativiteit en het uitbreiden van je persoonlijke en professionele kennis en vaardigheden. Intellectueel welzijn omvat ook betrokkenheid bij het verkennen van nieuwe ideeën en informatie.

5. Carriëre-welzijn

Carriëre-welzijn omvat het vinden van persoonlijke voldoening en
voldoening door werk. Het gaat om het benutten van je talenten en
vaardigheden tijdens je carrière en/of na de pensioengerechtigde leeftijd, evenals het begrijpen van de behoefte aan en het creëren van een balans tussen die activiteiten en persoonlijke tijd.

6. Fysiek welzijn

Fysiek welzijn omvat het bewust zijn van – en zorgen voor je lichaam, inclusief het beoefenen van plezierige fysieke activiteiten en het eten van voedzaam voedsel. Fysiek welzijn omvat ook het, goed slapen en te leven zonder verdovende- en opwekkende middelen zoals drugs, tabak, alcohol, cafeïne en suiker.

7. Sociaal Welzijn

Sociaal Welzijn omvat het creëren van betekenisvolle interpersoonlijke relaties die ondersteunend en bevredigend aanvoelen voor eenieder. Sociaal welzijn houdt ook een positieve bijdrage aan de gemeenschap in.

8. Spiritueel welzijn

Spiritueel welzijn houdt in dat je een geloofssysteem hebt dat betekenisvol is en overeenkomt met jouw normen en waarden: en dat je een leven opbouwt dat zinvol aanvoelt samen met het hebben van compassie met anderen. Spiritueel welzijn betekent niet noodzakelijkerwijs het hebben van een religie; het is eerder gericht op je vermogen om betekenis toe te schrijven aan het doel van het leven en de dagelijkse interacties die je ervaart.

Geïnteresseerd?

De medewerkers van djUniversal Energy geven je graag gratis advies en uitgebreide informatie over onze diensten en producten.

Neem contact op info@djuniversalenergy.com
Google Translate »

Winkelwagen